Η ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Συνιδιοκτησία υφίσταται όταν μία ακίνητη ιδιοκτησία ανήκει σε δύο ή περισσότερα πρόσωπα ανά μερίδες. Συνιδιοκτησία συνήθως προκύπτει μέσω κληρονομικής διαδοχής ή σε περιπτώσεις όπου δύο ή περισσότερα άτομα αγοράζουν από κοινού ακίνητη ιδιοκτησία με απώτερο σκοπό τον εκ των υστέρων διαχωρισμό του ακινήτου.

Οι πιο πάνω αναφορές ξεκαθαρίζουν ότι η συνιδιοκτησία είναι ένα υπαρκτό ζήτημα που αφορά την κοινωνία. 

ΔΙΑΝΟΜΗ

Η διανομή ακινήτου είναι μία πρακτική και άμεση λύση για την οριοθέτηση του μεριδίου των συνιδιοκτητών που προνοείται στο Κεφ. 224 του Νόμου και που την προτρέπει το Κτηματολόγιο σε περιπτώσεις όπου ο κάθε ένας από τους συνιδιοκτήτες δεν γνωρίζει ακριβώς ποιο μέρος της ακίνητης ιδιοκτησίας του ανήκει.

Η διανομή ακινήτου γίνετε με την καταχώρηση συμφωνίας στο Κτηματολόγιο μεταξύ συνιδιοκτητών η οποία καθορίζει το μερίδιο και το μέρος το οποίο ανήκει στον κάθε ιδιοκτήτη.  Η συμφωνία αυτή δεσμεύει τους ιδίους και τυχόν κληρονόμους. Παρόλα αυτά, στην περίπτωση αυτή δεν προκύπτουν ξεχωριστοί τίτλοι ιδιοκτησίας.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι όταν οποιοσδήποτε από τους συνιδιοκτήτες επιθυμεί να πωλήσει το μερίδιο του τότε πρέπει να δώσει προτεραιότητα αγοράς στους συνιδιοκτήτες του. Εάν αυτοί δεν επιθυμούν να προβούν στην αγορά του μεριδίου τότε δηλώνουν γραπτώς την συγκατάθεσή τους για την αγορά του μεριδίου από κάποιον τρίτο και αυτή η γραπτή δήλωση θα πρέπει να προσκομιστεί στο Κτηματολόγιο κατά την μεταβίβαση.

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ 

Υπάρχει ο «φιλικός» διαχωρισμός και ο αναγκαστικός διαχωρισμός. Όταν οι συγκύριοι δεν συμφωνούν σε φιλικό διαχωρισμό, τότε έστω και ένας συγκύριος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον διευθυντή του Κτηματολογίου, υπό προϋποθέσεις, τον αναγκαστικό διαχωρισμό της ακίνητης ιδιοκτησίας που κατέχεται σε μερίδια, με σκοπό την κατάργηση της συνιδιοκτησίας, καθώς και ο διαχωρισμός σε μισά οικόπεδα, βάσει του οποίου ο συγκύριος έχει δικαίωμα να ζητήσει, υπό προϋποθέσεις, τον κάθετο διαχωρισμό ενός οικοπέδου το οποίο κατέχει με άλλο πρόσωπο.

Και στις δύο περιπτώσεις, ο διαχωρισμός ακινήτου είναι μία δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία η οποία δεν είναι πάντοτε εφικτή αφού υπάρχουν προϋποθέσεις και περιορισμοί όπως για παράδειγμα η οικοπεδοποίηση του ακινήτου. Παρόλα αυτά με τον διαχωρισμό του ακινήτου τερματίζεται εντελώς η συνιδιοκτησία και κάθε ένας από τους ιδιοκτήτες της ιδιοκτησίας παίρνει ξεχωριστό τίτλο στον οποίο είναι ο μοναδικός κυρίαρχος της περιουσίας του.

Τέλος, σε περίπτωση όπου ο διαχωρισμός είναι ανέφικτος λόγω του εμβαδού της ακίνητης ιδιοκτησίας, μπορεί με αίτηση ενός εκ των συνιδιοκτητών να εξασφαλιστεί από τον Διευθυντή του Κτηματολογίου πιστοποιητικό αδιανέμητου και η ιδιοκτησία να πωληθεί σε δημόσιο πλειστηριασμό.