ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συνιδιοκτησία υφίσταται όταν μία ακίνητη ιδιοκτησία ανήκει σε δύο ή περισσότερα πρόσωπα ανά μερίδες. Συνιδιοκτησία συνήθως προκύπτει μέσω κληρονομικής διαδοχής ή σε περιπτώσεις όπου δύο ή περισσότερα άτομα αγοράζουν από κοινού ακίνητη...